Participa en el PMUS

L’èxit de la implantació d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible s’aconseguirà en funció del nivell d’acceptació dels seus continguts per part dels ciutadans. Per a això, és possible desenvolupar un procés de participació des de les fases inicials del Pla amb les institucions implicades, dels grups i associacions d’interès, dels afectats per les mesures de mobilitat i de la ciutadania en general.

La participació és un instrument imprescindible per a poder aconseguir la implicació de la ciutadania en el canvi modal necessari a la seua mobilitat quotidiana.

Al següent apartat es indicarà el calendari de jornades de participació ciutadana.

Modes de participació

  • ENQUESTES: obertes a la participació la web del PMUS (www.pmuscrevillent.es)
  • JORNADES: encara s’han de definir
  • SUGERENCIES Y APORTACIONS: mitjançant la bústia de participació a la web del PMUS (www.pmuscrevillent.es)

Enquesta online

En aquesta secció vostè por col·laborar amb el pla de mobilitat contestant a unes senzilles preguntes.

Bústia de propostes

Qualsevol proposta que tinga ens la podrà comunicar mitjançant el següent formulari:

info@pmuscrevillent.es